Fagrådet Sigma

Fagrådet Sigma repræsenterer de studerende på Aarhus Universitet ved Institut for

Datalogi • Fysik og Astronomi • Kemi • Matematik • iNANO

Hvor er vi repræsenteret ved Faculty of Natural Sciences?

Akademisk Råd Akademisk Råd består af studerende og medarbejdere ved fakultetet og rådgiver Dekanen i ledelsesbeslutninger. Læs mere (au.dk)
Studienævnet Studienævnet sikrer de studerendes og medarbejdernes medbestemmelse og medinddragelse på uddannelse og undervisning Læs mere (au.dk)
NAT Studenterforum Fast møderække, hvor studenterrepræsentanter mødes med Dekanen og Prodekanen for Uddannelse og drøfter løbende udfordringer.
Sigmas arbejde

Hvad arbejder vi med?

Læs mere om vores arbejde i vores referater eller kom med til et fagrådsmøde. Du kan også komme på vores mailliste og modtage mails med referater og indkaldelser. Så bliver du også inviteret med til næste intromøde.
Studenterfællesskab

Repræsenteret i Studenterrådet

Fagrådet Sigma bærer mandat i Studenterrådet, der repræsenterer alle studerende ved Aarhus Universitet. Seks gange om året tager vi til Fællesrådsmøder og finder fælles grundlag med de andre fagråd på universitetetI Studenterrådet deltager Fagrådet Sigma i
Fællesrådsmøder
Politisk arbejde vedrørerende studerendes vilkår
Politisk arbejde vedrørende Aarhus Universitet
National studenterpolitik
Samarbejde med andre lokale fagråd
Læs mere om Studenterrådet
image